układ współrzędnych


kod EPSG

1965 strefa 1

3120

1965 strefa 2

2172

1965 strefa 3

2173

1965 strefa 4

2174

1965 strefa 5

2175

1942 pasy 6° 15E

3333

1942 pasy 6° 21E

3334

1942 pasy 6° 27E

3335

1942 pasy 3° 15E

3329

1942 pasy 3° 18E

3330

1942 pasy 3° 21E

3331

1942 pasy 3° 24E

3332

GUGiK 80

3328

1992

2180

2000 strefa 5

2176

2000 strefa 6

2177

2000 strefa 7

2178

2000 strefa 8

2179

UTM strefa 33N

32633

UTM strefa 34N

32634

UTM strefa 35N

32635

ETRS LCC

3034

ETRS LAEA

3035

BLH Krasowskiego / Pułkowo 1942 (58)

4179

BLH GRS80

4258

BLH WGS84

4326