me in

To content | To menu | To search

Blog post tag query results for "GIS":

This tag's blog posts feed

Thursday, May 19, 2016

Korekty globalne PUWG 1965 w gridach NTv2

Mam hopla na punkcie polskich układów współrzędnych w wolnym GISie. Najwięcej trudności sprawiał zawsze PUWG 1965. Aktualnie, między innymi dzięki moim staraniom sprzed lat wielu, PROJ.4 i GDAL (a za nimi reszta FOSSGISu) całkiem dobrze realizują tzw. "teoretyczny" PUWG 1965 z użyciem odwzorowania sterea PROJ.4.

Niestety poprawne odwzorowanie teoretyczne tego układu nie daje wystarczającej dokładności w opracowaniach wielkoskalowych. Układ 1965 był zrealizowany w praktyce z istotnymi odchyleniami w stosunku do założeń teoretycznych. Realizację tą często nazywa się układem "empirycznym", "katalogowym" dla odróżnienia od układu "teoretycznego", "matematycznego". Różnice współrzędnych tych samych punktów w obu układach sięgają kilkudziesięciu centymetrów.

continue reading...

Sunday, February 9, 2014

EPSG a sprawa polska

Organizacja OGP, po wchłonięciu EPSG w 2005, kontynuuje udostępnianie bazy danych układów współrzędnych wykorzystywanych do przedstawiania danych przestrzennych z praktycznie wszystkich rejonów globu. Baza ta jest podstawą realizacji układów odniesienia w większości oprogramowania GIS, zarówno otwartego (GDAL, GRASS, QGIS itp.) jak i własnościowego (np. ArcGIS, MapInfo). Można się z nią zapoznać na EPSG Geodetic Parameter Registry. Ten de-facto standard identyfikacji układów odniesienia oraz otwarte formaty danych umożliwiają całkiem płynną wymianę danych pomiędzy odmiennymi środowiskami GIS.

Żeby trochę ułatwić życie sobie i innym przygotowałem listę kodów EPSG układów wykorzystywanych na obszarze Polski:

continue reading...

Sunday, February 2, 2014

Goodies

Stuff. Mainly GIS - related scripts and some other products of mine that I believe are worth mentioning and sharing.

continue reading...